Kontakt

ILIOS DOMKI W DZIWNÓWKU

Adres

ILIOS Irena, Andrzej Gnabel s.c
72-420 Dziwnówek, ul. Kołobrzeska 1

E-mail

domkidziwnowek@o2.pl

Formularz kontaktowy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Rozwijanie działalności poprzez modernizację ośrodka domków wypoczynkowych ILIOS w Dziwnówku obejmującą montaż pieców elektrycznych do ogrzewania i ciepłej wody oraz podniesienie usług jakości bazy noclegowej” mająca na celu rozwinięcie działalności gospodarczej oraz możliwość uzyskania większego przychodu z prowadzonej działalności poprzez podniesienie jakości i standardu posiadanej infrastruktury technicznej obsługi turystów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.